15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 10a lokal 305, tel. (085) 744 64 99, 0602335239, 0602335241


 

Firma CHEMBUD Białystok wykonuje prace posadzkowe w oparciu o materiały wielu firm krajowych i zagranicznych. W ofercie zamieszczono propozycje najbardziej typowych rozwiązań posadzek przemysłowych wykonywanych na bazie żywic krajowych ponieważ z ich cena jest relatywnie najniższa. W oparciu o zdobyte doświadczenia możemy wykonać posadzkę żywicową w dowolnej technologii takich firm jak ADDIMENT-POLIMENT Heidelberger Bauchemie, ISPO Dyckerhoff, MC-Bauchemie, SCHOMBURG, SIKA Chemie, WEBAC Chemie. 

I. Wykonanie posadzki betonowej SFRC, pływającej utwardzanej powierzchniowo.

Posadzki tego typu wykonuje się jednocześnie z płytą nośną betonową. Mają one zastosowanie wszędzie tam, gdzie zależy nam na bardzo mocnej, niepylacej i łatwej do utrzymania w czystości posadzce przemysłowej. Są one każdorazowo projektowane tak by spełniać indywidualne wymogi każdego klienta. Odpowiednio dobrane receptury mieszanki betonowej, marki B25 i wyższej, indywidualnie zaprojektowana ilość zbrojenia rozproszonego, oraz najwyższa jakość wykonania ( użycie łat wibracyjnych, mechanicznych zacieraczek, precyzyjnych szalunków ) stwarzają nową jakość wśród posadzek przemysłowych. Posadzki te mają grubość co najmniej 12 cm. Są wykonywane na już istniejących posadzkach traktowanych jako podbudowa lub w przypadku nowych inwestycji na podbudowie z betonu klasy B 15. Posadzki tego typu są odporniejsze na ścieranie niż posadzki wykonane z betonu B 25. Po wtarciu i utwardzeniu się warstwy powierzchniowej posadzki mogą zostać pokryte impregnatem żywicznym w celu uszczelnienia posadzki, podniesienia jej odporności chemicznej oraz ujednolicenia barwy. Posadzka jest odporna na smary, paliwa, oleje, detergenty. Może być wykonana w jednym z 8 trwałych kolorów.

Koszt usługi : ok. 75,00 zł/m2 <dla najmniejszej powierzchni 500m2>

II. Impregnacja posadzki betonowej przy użyciu żywic epoksydowych.

Impregnacja zabezpiecza beton przeciwko pyleniu i wykruszaniu się na skutek obciążeń tocznych i ruchu pieszych. Zapobiega wnikaniu w beton wody, olejów, paliw i innych mediów powodujących korozję betonu. Zaimpregnowaną posadzkę można bardzo łatwo czyścić.

Koszt usługi : 25,00 zł/m2 <dla najmniejszej powierzchni 500m2>

III. Wykonanie powłokowej posadzki chemoutwardzalnej.

Posadzka tego typu wykonywana jest na podkładzie betonowym klasy B20 i więcej. Ma ona zastosowanie w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego o niewielkim obciążeniu. Dopuszczalny jest ruch pieszy oraz pojazdów na ogumionych kołach. Posadzki powłokowe są w 100% odporne na działanie wody, benzyny, olejów, smarów, rozcieńczonych kwasów i zasad. Szczegółowa tabela odporności może zostać dostarczona w miarę potrzeby. 

Koszt usługi : 48,00 zł/m2 <dla najmniejszej powierzchni 500m2>

Grubość oferowanej posadzki wynosi ok. 1mm. 

IV. Wykonanie powłokowej posadzki bezspoinowej na bazie wielobarwnego, ceramizowanego kruszywa kwarcowego.

Posadzka tego typu wykonywana jest na podkładach betonowych klasy co najmniej B20. Powierzchnia stateczna tworzona jest przez barwiony piasek kwarcowy pokryty bezbarwną żywicą epoksydową.

Koszt usługi : 80,90 zł/m2 <dla najmniejszej powierzchni 500m2>

Grubość oferowanej posadzki wynosi ok. 3-4mm. 

Posadzki tego typu można wykonywać w oparciu o kruszywa kwarcowe różnych frakcji 
i kolorów zestawiane zgodnie z życzeniem Zamawiającego. Daje to w praktyce gamę ok. 100 
różnych zestawień.

V. Wykonanie wylewanej chemoutwardzalnej posadzki bezspoinowej.

Posadzka tego typu wykonywana jest na podkładzie betonowym klasy co najmniej B20 i spełniającym wymagania normy PN-62/B-10144. Ma zastosowanie w obiektach budownictwa przemysłowego i ogólnego, o małych, średnich i dużych obciążeniach użytkowych oraz okresowym działaniu środowiska agresywnego np. hale w zakładach farmaceutycznych, spożywczych w przemyśle maszynowym, tekstylnym, precyzyjnym itp. Szczególnie nadaje się ona do stosowania w pomieszczeniach, w których obok wysokich parametrów mechaniczno-użytkowych wymagana jest gładka nawierzchnia umożliwiająca łatwe utrzymanie czystości. Na życzenie Inwestora posadzka może zostać wykonana w wersji antypoślizgowej o dowolnym stopniu szorstkości powierzchni. Kolor posadzki dowolny. 

Koszt usługi : 65,80 zł/m2 <dla najmniejszej powierzchni 500m2>

Grubość oferowanej posadzki wynosi ok. 3-4mm. 

Szczegółowe tabele odporności chemicznej mogą zostać dostarczone w razie potrzeby. Na specjalne zamówienie klienta firma nasza wykonuje posadzki ze specjalnych żywic o pod-wyższonych parametrach mechanicznych, chemicznych i termicznych. 

VI. Wykonanie epoksydowej posadzki pancernej.

Posadzka tego typu wykonywana jest na podkładzie betonowym klasy co najmniej B20 i spełniającym wymagania normy PN-62/B-10144. Ma zastosowanie w obiektach przemysłowych o bardzo dużych obciążeniach użytkowych występujących pod wpływem ruchu środków transportowych, przy działaniu sił udarowych oraz działaniu środowiska agresywnego. Posadzki pancerne nadają się do zakładów mięsnych, browarów, hal montażowych samochodów ciężarowych, traktorów, sprzętu rolniczego, w których obciążenie użytkowe jest rzędu 20 T/mkw. Grubość posadzki powinna być dostosowana do intensywności transportu kołowego i wielkości działających sił udarowych.

Koszt usługi : 159,50 zł/m2 <dla najmniejszej powierzchni 200m2>

Grubość oferowanej posadzki w wersji z barwną powłoką wynosi ok. 10mm.


e-mail: posadzki@chembud.com.pl